kankamodra

2019/09 Kompletní sada cvičebnic pro žáky 5. tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia

2019/03 Nová cvičebnice Základy zlomků

Cvičebnice a učebnice základy zlomků, vhodné pro 4. - 5.třídu a jako součást přípravy na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium. Obsahuje:

 • zlomky - základy, sčítání a odčítání, krácení,
 • názorné vysvětlení všech oblastí,
 • příklady k procvičení,
 • jednoduché i složitější slovní úlohy se zlomky.

2018/10 Dvě nové cvičebnice gramatiky:

2018/10 Kompletní sada cvičebnic pro předškoláky: Sekce "Předškolák"

Pracovní listy pro předškoláka připraví na úspěšné zvládnutí první třídy. Široká škála cvičení posiluje a trénuje grafomotorické dovednosti, zrakové a sluchové vnímání, pravolevou, prostorovou a časovou orientace, předmatematické dovednosti, pozornost a soustředění - dovednosti nezbytné pro úspěšné osvojení psaní, čtení a počítání. Cvičebnice obsahují velké množství praktických rad, jak dané dovednosti dítě naučit.  

2018/2 Nová cvičebnice: Matematika XIII. - 100 logických slovních úloh

Cvičebnice Logické slovní úlohy obsahuje 100 úloh pro 2.-4. třídu, které rozvíjí logické uvažování, prostorové vnímání, přesné čtení s porozuměním. Cvičebnice obsahuje klíč s řešením k úlohám.

Je vhodná pro školáky, kteří při hodinách matematiky pouze sčítají, odčítají, násobí a dělí - doplněk nad rámec běžných matematických učebnic. 

2017/12 Jak zvládnout vyjmenovaná slova s úsměvem?

2017/10 Nová cvičebnice: Čtení s porozuměním 3. díl

Cvičebnice Čtení s porozuměním 3. díl je určena pro školáka 3. – 4. třídy základní školy. V prvních dvou dílech se školák naučil rozumět krátkému textu a rozšířil si slovní zásobu.

Tento díl procvičuje porozumění delšího textu, který svým obsahem i rozsahem odpovídá textům naukových předmětů (3. třída – prvouka, 4. třída - vlastivěda, přírodopis a dějepis).

 

2017/10 Jak na bezchybný opis a přepis (doporučujeme pustit video se zvukem)

2017/8 Jsme nově na Facebook

Staňte se naším fanouškem na Facebook a snadno se dostanete k praktickým radám a tipům pro Vás i Vašeho školáka - @chytryskolak.cz

 

2016/11 Nová cvičebnice: Když školáka zlobí písmena

Vytvořili jsme komplexní sadu cvičení, která pomáhá malým školákům odstranit nejčastější gramatické chyby v českém jazyce.

Cvičení jsou vhodná pro školáky, kteří při psaní vynechávají písmena, háčky a čárky, pletou b a d, zrcadlově otáčí písmena a číslice, chybně slabikují, píšou některá slova dohromady - bez mezer nebo mají chybný slovosled.

Doporučujeme při odstraňování této chybovosti postupovat pomalu, pečlivě, důsledně a trpělivě. V okamžiku, kdy dojde k osvojení a automatizaci těchto základů gramatiky, se může školák začít plně soustředit na další gramatiku (tvrdá a měkká slabika, spodoba znělosti, vyjmenovaná slova….).

 

2016/11 Nové cvičebnice Angličtina 1.-3. díl

Angličtina je vhodná pro školáky 3. - 5. třídy, kteří se potřebují angličtinu nejen naučit, ale také ji umět používat.

Každé téma obsahuje širokou slovní zásobu, která je procvičována formou pestrých cvičení – oboustranné překlady, doplňovačky, přeházená písmena, řetězy písmen a další (například téma rodina obsahuje 30 slovíček). Cvičení jsou koncipována tak, aby se procvičovala nová slovíčka a současně stále opakovala již probraná.

Cvičebnice je vhodná pro samouky nebo pro společné učení rodiče a dítěte, a to i v případě, kdy rodič anglický jazyk neovládá.

V současnosti jsou na trhu 3 díly, které na sebe navazují. V nejbližší době vyjdou další 3 díly. Úroveň slovní zásoby je A1 – A2, úroveň gramatiky je A1. Doporučujeme cvičebnice používat jako přípravu na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia.

 

2016/7 Nové cvičebnice v našem eShopu

 • Než začnu psát 1.-3. díl - pro předškoláky a prvňáky
 • Pracovní čítanka pro předškoláky a prvňáky
 • Slovní úlohy pro 1. až 2. třídu
 • Matematika pro 2. třídu - počítání se závorkami a sčítání a odčítaní pod sebou
 • Učíme se poznávat hodiny

Celkem máme v nabídce 30 cvičebnic.

 

2016/4 Otevřeli jsme eShop s cvičebnicemi

 • Klienti naší poradny si velmi chválí naše cvičebnice a proto jsme se rozhodli je nabídnout široké veřejnosti. Jsou navrženy tak, aby ušetřily čas rodičům a pomohly školákům dostatečně procvičit psaní, čtení a počítání.
 • V eShopu najdete cvičebnice na procvičování čtení s porozuměním, počítání do 10, počítání do 20, počítání s přechodem, počítání do 100, malá násobilka, vyjmenovaná slova, přehled vyjmenovaných slov, gramatiku pro 1. třídu, gramatiku pro 2. třídu a písanky.
 • eShop je na adrese: www.chytry-skolak.cz

 

2016/1 Nově nabízíme Program Čeština pro cizince

 • Individuální výuka českého jazyka pro děti předškolního a mladšího školního věku.

 

2016/1 Pro naše klienty jsme vytvořili dvě nové cvičebnice pro domácí cvičení:

 • Čtení s porozuměním – základ
 • Vyjmenovaná slova – základ

Máme tak již celkem 16 cvičebnic pro žáky 1.-3. třídy, na dalších intenzivně pracujeme.

 

2014/12 Čtení, psaní a počítání? Proč je potřeba se touto otázkou zabývat?

 • Ne vždy jsou počáteční neúspěchy ve čtení, psaní a počítání projevem dyslexie, ale vždy je potřeba je hned začít řešit.
 • Pečlivým a trpělivým rozborem školních výsledků a chování dítěte lze zjistit zdroje obtíží. Netrapte sebe i školáka hodinami a hodinami bezúčelného učení.
 • Zdroje obtíží nejsou: lenost dítěte, nepozornost, neschopnost, nízký intelekt. Tyto názory jsou již dávno překonány. Též názor „on z toho vyroste“ je mylný, „půlka třídy to také neumí“ mu opravdu nepomůže.
 • Každé dítě je originál. U školáků se neprojevují stejné obtíže, zdroje obtíží nebo míra obtíží. Proto je důležitá individuální a pečlivá spolupráce s rodiči a školákem.
 • Rozvoj funkcí, které způsobují obtíže, jsou vždy „ušité“ školákovi na míru.
 • Někdy nám stačí pouze 2-3 návštěvy a „problém“ je úspěšně vyřešen, někdy je spolupráce dlouhodobější. Čas a úsilí se vždy po čase projeví, vždy ve prospěch školáka i rodiče.

Zveme Vás na setkání "Můj školák" - pozvánka zde.

 

2014/11 Zveme Vás na setkání "Můj předškolák"

Pozvánka zde.

 

2014/9 Individuální předškolní příprava je využívána

Více zde v článku o dvojčatech H. Kynychové.

 

2014/5 Nové ukázky cvičení

Přidali jsme nové fotografie do sekce Fotogalerie - vybraná cvičení: pravolevá orientace, prostorová orientace, zaměření a udržení pozornosti, grafomotorika, zrakové rozlišování, krátkodobá paměť a hmat.

 

2014/3 Pracovní listy

Pracovní listy pro předškoláky rozvíjí pouze zrakové vnímání a někdy částečně prostorovou orientaci. Předškolák ale potřebuje rozvíjet i sluchové vnímání. Kompletní přípravka pro předškoláka vyžaduje kombinaci pracovních listů a cvičení zaměřená na sluch.

 

2014/3 Letní přípravka předškoláků 2014/2015

Neváhejte a objednejte se na letní přípravku pro předškoláky. Jedná se o individuální přípravu navazující na aktuální schopnosti a dovednosti Vašeho dítěte. Poradna otevřena i v době letních prázdnin.

 

2014/2

Co je Dyslexie?

Dyslexie je specifická porucha učení, která se projevuje obtížemi při čtení a dále pak porozumění přečtenému. Mezi základní projevy patří:

 • čtení pomalé, namáhavé, neplynulé, občasné chyby,
 • čtení rychlé, větší počet chyb, překotné,
 • při čtení – záměna tvarově podobných písmen, přesmykování (sobota – bosota), vynechávání nebo domýšlení písmen, slov, slabik, chyby v diakritice,
 • nesprávná intonace a melodie věty,
 • špatná orientace v textu, neudrží pozornost na jednom řádku,
 • neschopnost reprodukovat přečtený text, nebo pouze s návodnými otázkami.

 

Co je Dysortografie?

Dysortografie je specifická porucha učení, která se projevuje chybným pravopisem. Dítě pravidla pravopisu teoreticky zná, při písemném projevu však chybuje. Mezi základní projevy patří:

 • dítě píše, tak jak slyší,
 • vynechává písmena, slabiky i slova,
 • přesmykuje (sobota – bosota),
 • vynechává, přidává písmena,
 • má chybnou diakritiku,
 • zaměňuje zvukově podobné hlásky (š-č-ž/s-c-z), slabiky (dy-ty-ny/di-ti-ni),
 • chybuje v hranicích slov (píše např. podlesem dohromady),
 • gramatické chyby.

 

Co je Dysgrafie?

Dysgrafie je specifická porucha učení, která se projevuje v grafickém projevu, tedy při psaní (neúhledné, nečitelné) nebo při kreslení. Mezi základní projevy patří:

 • pomalé psaní, nečitelné písmo, zhoršená celková úprava na stránce,
 • křečovitý úchop pera, úchop pera bez podloženého prostředníčku, napětí v ruce až k rameni, rychlá unavitelnost při psaní,
 • psaní, obtíže při - navazování písmen, s udržením písmen na řádku, správného sklonu, správného rozestupu mezer mezi slovy, s velikostí písmen,
 • chyby v hranicích slov (do lesa – dolesa),
 • v matematice – záměny tvarově podobných číslic, v geometrii při rýsování,
 • při časově limitovaném psaní,
 • gramatické chyby – dítě se příliš soustředí na psaní, grafickou podobou písma, gramatická pravidla mu unikají.

 

Co je to speciálně pedagogická reedukace?

 • Reedukací označujeme proces, kdy se snažíme zlepšit úroveň porušených nebo nevyvinutých funkcí nezbytných pro čtení, psaní a počítání.
 • Reedukace je vždy individuální záležitostí – vychází se tedy z aktuálního stavu dítěte a konkrétních projevů poruchy. Nejefektivnější je při individuální práci pedagoga s dítětem.
 • Reedukace není doučování.

 

2013/07 ŠKOLNÍ ZRALOST

Školní zralost představuje určitou nezbytnou fyzickou, emocionální, sociální a psychickou vývojovou úroveň dítěte. Tuto zralost dítěte posuzuje pediatr, pedagog mateřské školy, pedagog a školní psycholog základní školy při zápisu do první třídy, případně pedagogicko psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum. Cílem je posouzení celkové připravenosti dítěte pro úspěšné osvojování školních dovedností a vědomostí.

 

2013/07 ZNAKY ŠKOLNÍ ZRALOSTI

 • zrakové rozlišování (zrakem svižně rozlišit podobné tvary nebo naopak odlišnosti),
 • sluchové rozlišování (poznat první a poslední písmeno ve slově, správně slyšet podobné nebo odlišné slabiky), 
 • grafomotorika (správný sed a úchop psacího náčiní, uvolněná ruka až k rameni),
 • řeč (správná výslovnost všech hlásek, toleruje se nesprávná výslovnost R,Ř),
 • slovní zásoba (schopnost vyjadřovat se celými větami),
 • orientace v čase (včera, dnes, zítra, řazení událostí),
 • třídění věcí podle velikosti, barev, množství, druhu, materiálu,
 • pravolevá orientace,
 • úvahy o pojmech (co mají podobného stůl a židle, košile a svetr),
 • početní představy (počítat do 10, sčítat a odčítat do 5),
 • paměť (zapamatovat si větu o sedmi slovech a doslova ji zopakovat),
 • schopnost soustředit se a zaměřit pozornost,
 • emoční stabilita (dítě nereaguje pláčem při nezdaru, těší se do školy, umí navazovat a udržet sociální vazby),
 • sociální zralost (dítě zvládá sebeobsluhu a základní pravidla slušného chování – zdravit, vykat, poprosit),
 • motivace a pracovní zralost (dítě vydrží u úkolu a dokončí ho, vydrží sedět při hodině).

 

2013/06 ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Odklad školní docházky – někdy se může stát, že některá schopnost nebo dovednost nemá u šestiletého dítěte potřebnou úroveň. Proto se doporučuje odklad školní docházky, aby dítě nebylo ve škole znevýhodněno. Během následujícího roku dítě většinou dozraje a může zahájit školní docházku. Doporučuje se během tohoto roku s dítětem začít pracovat na rozvoji jeho percepčních (smyslové vnímání), kognitivních (paměť, koncetrace, myšlení, řeč, matematické představy) a motorických (jemná a hrubá motorika) funkcí. Dítě je pak nejen dostatečně připraveno na začátek školní docházky, ale cvičení též mohou sloužit jako prevence specifických vývojových poruch školních dovedností (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie).

motylek

ChytrySkolak.cz

Pedagogická poradna Praha

Speciální pedagog Praha 10

Mobil: 702 302 302, Email: kbenesovaporadna@seznam.cz

Aktuality